Chipmetrics Oy keräsi 2.4 miljoonan euron pääomarahoituksen

24.01.2024 – Joensuu, Suomi.

Atomic Layer Deposition (ALD) teknologiaan erikoistunut yritys Chipmetrics Oy, joka on haastavien 3D metrologia ratkaisujen pioneeri puolijohdeteollisuuden ja ohutkalvojen valmistuksen sovelluksissa, on saanut päätökseen €2.4 miljoonan siemenvaiheen sijoituskierroksen. Kansainvälistä sijoittajaryhmää johti High-Tech Gründerfonds (HTGF), ja sitä tuki yhteistyössä OCCIDENT Saksasta. Muita sijoittajia olivat Innovestor, REDSTONE ja BALD Engineering. Rahoituskierros todistaa Chipmetricsin nopeasta edistyksestä sen PillarHall® metrologiatestisiruteknologiassa, mikä on asemoinut yrityksen eturintamaan 3D ohutkalvoprosessien mittauksissa puolijohdeteollisuudessa. Kerätty rahoitus käytetään Chipmetricsin tuotekehityksen nopeuttamiseen, tuotantokyvyn skaalaamiseen ja markkinapresenssin laajentamiseen jo olemassa olevan kansainvälisen asiakaskunnan kanssa.

Mikko Utriainen, Chipmetricsin perustaja ja toimitusjohtaja, korostaa rahoituskierroksen merkitystä yrityksen kasvutavoitteille. “Tämä sijoitus sysää vahvasti eteenpäin kasvusuunnitelmiamme ja teknologisten kyvykkyyksiemme kehittämistä. Olemme sitoutuneet kehittämään tuoteportfoliotamme ja mittausratkaisujamme sekä vahvistamaan globaalia myyntiverkostoamme”, Utriainen toteaa.

Olaf Joeressen, HTGF:n vanhempi sijoitusjohtaja kommentoi: “HTGF:n yhteistyö sijoittajien ja yritysten kanssa maailmanlaajuisesti avaa mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille ja liiketoiminnan kehittämiselle. Chipmetricsilla on poikkeuksellisen vahva teknologia ja hyvä markkina-asema, täysin toimivat tuotteet toimituksiin, mahtava tiimi ja selkeät suunnitelmat kasvun toteuttamiseksi. Olen iloinen saadessani johtaa kierrosta.”

Sijoitusjohtaja Simon Schild von Spannenberg OCCIDENTista jatkaa: “Chipmetrics on jo vakiinnuttanut arvostetun aseman ohutkalvoprosessien kehittämisessä innovatiivisilla PillarHall® Lateral High Aspect Ratio (LHAR) testisiruillaan. Tuote vakuuttaa ainutlaatuisella käyttöliittymällään, tarkkuudellaan, nopeudellaan ja kustannustehokkuudellaan. Luotamme Chipmetricsin tiimiin ja erittäin innovatiivisen teknologian menestykseen globaalilla puolijohdemarkkinalla.”

Lisätietoja:

Chipmetrics Oy kehittää ja toimittaa puolijohdeteollisuuden valmistusproseseihin perustuvia mittausratkaisuja. Yrityksen liiketoiminta perustuu innovatiivisten metrologiasirujen ja niihin liittyvien palveluiden myyntiin, sovellusten painottuessa ALD-teknologiaan. Yrityksen päätuote on PillarHall® metrologiasiru ohutkalvoprosessin konformaalisuuden mittaamiseksi. Yritys on perustettu vuonna 2019 ja sen pääkonttori sijaitsee Joensuussa, Suomessa. Lisäksi yrityksellä on työntekijöitä ja myyntikumppaneita mm Japanissa, Etelä-Koreassa, USA:ssa ja Saksassa.

Lisätietoja osoitteessa www.chipmetrics.com.

High-Tech Gründerfonds (HTGF) on alkuvaiheen teknologiastartupeihin sijoittava sijoitusyhtiö, jonka sijoituskohteena on ollut yli 700 kasvupotentiaalista startupia vuodesta 2005 lähtien. Neljännellä rahastollaan HTGF hallinnoi noin 1,4 miljardia euron sijoituspääomaa. HTGF tarjoaa startupeille sekä rahoitusta että asiantuntijatukea. Painopistealueet kattavat digitaalisen ja teollisen teknologian, life sciencesin, kemian ja niihin liittyvät sektorit. HTGF:n salkku on houkutellut yli 4,5 miljardia euroa ulkopuolista pääomaa yli 2 000 jatkorahoituskierroksen kautta ja se on myynyt omistuksensa jo yli 170 yrityksestä. Rahaston sijoittajiin kuuluu Saksan elinkeino- ja ilmastotoimien ministeriö, KfW Capital ja 45 teollista yritystä eri toimialoilta.

Lisätietoja verkkosivuilla: www.htgf.de.

 

OCCIDENT on kansainvälinen, omistajajohtoinen ja omia varojaan sijoittava pääomasijoittaja, jolla on toimistot Münchenissä ja Zugissa. Sen tehtävänä on tehdä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan kestävien ja merkityksellisten sijoitusten kautta. OCCIDENT sijoittaa innovatiivisiin deep tech -startupeihin, joilla on erinomaisia teknologioita, laajat soveltamismahdollisuudet ja potentiaalia edelleen kehittymiseen life sciences, teollisuusteknologian ja digitaalisuuden alueilla. OCCIDENT toimii pitkäaikaisena mahdollistajana erittäin innovatiivisille startupeille ja visionäärisille perustajille.

Lisää osoitteessa www.occident.group

 

Innovestor on suomalainen aikaiseen vaiheen pääomasijoittamiseen ja kaupallisiin kiinteistöihin keskittyvä sijoitusyhtiö, joka tarjoaa myös corporate venturing palveluita. Innovestorin hallinnoimien pääomarahastojen kokonaispääoma on yli € 250 miljoonaa, ollen yksi aktiivisimmista venture capital –sijoittajista pohjoismaissa. Innovestorin missio on tehdä hyvää rahaa.

 www.innovestorgroup.com

 

Redstone, jonka pääkonttori sijaitsee Berliinissä ja jolla on toimistoja Zurichissa ja Helsingissä, on eurooppalainen varhaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiö, joka noudattaa valikoituja sijoitusstrategioita. Dataohjatulla lähestymistavallaan Redstone kehittää vahvaa sektoriosaamista, rakentaen arvokkaita verkostoja salkkuyhtiöilleen. Yhtenä Euroopan aktiivisimmista varhaisen vaiheen sijoittajista Redstone hallinnoi monipuolista salkkua yli 80 yhtiöstä, keskittyen Built World, Climate, Fintech, Industrial Tech, Social Impact ja Quantum aloihin.

Yhteystiedot:

Mikko Utriainen, toimitusjohtaja, Chipmetrics Oy

Sähköposti: [email protected];

Puh: +358 40 753 7415

Liitteenä oleva kuva:

Chipmetrics Oy:n perustajat ja operatiivinen johto.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Feng Gao (CTO, teknologiajohtaja), Pasi Hyttinen (CDO, datajohtaja) ja Mikko Utriainen (CEO, toimitusjohtaja)

Post Views: 507