Puolijohdealan ammattilaisia nimitetty Chipmetrics Oy:n hallitukseen

 

Joensuu, Suomi – 5. kesäkuuta 2024 

Chipmetrics Oy on nimittänyt kaksi kokenutta puolijohdealan ammattilaista, Jukka Niemisen ja Satu Lipposen, hallitukseensa. Heidän laaja-alainen kokemuksensa teollisuudesta ja näkemyksensä odotetaan siivittävän Chipmetricsin kohti johtavaa asemaa puolijohdealan metrologiasegmentissä.

Jukka Nieminen, Beneqin entinen toimitusjohtaja, liittyy hallitukseen mukanaan mittava kokemus atomikerroskasvatuslaitteiden (ALD) liiketoiminnasta puolijohdeteollisuudessa. Hänen nykyinen asemansa mahdollistaa itsenäisten strategisten visioiden muodostamisen puolijohdemarkkinoille ja tuo merkittävää arvoa Chipmetricsille.

Satu Lipponen, Murata Manufacturingin entinen johtaja ja nykyinen arvostettu riippumaton puolijohdestrategi, tuo arvokkaat näkemyksensä hallitukseen. Satun innovatiivinen lähestymistapa ja strateginen osaaminen ovat keskeisessä asemassa Chipmetricsin ohjaamisessa puolijohdeteollisuuden muuttuvassa maisemassa.

“Chipmetrics kuuluu puolijohdealan arvoketjuissa prosessilaitteiden, testauksen ja metrologian segmentteihin. Yrityksen fokus on ALD-prosessisovelluksissa, tarjoten sinne ainutlaatuisia ja hyödyllisiä metrologiatuotteita. Olen innokas tukemaan Chipmetricsia kohti jatkuvaa kasvua ja menestystä,” sanoo Jukka Nieminen.

“ALD on edistyneen 3D-puolijohdevalmistuksen keskeinen teknologia, jota käytetään käytännössä kaikkien nykyaikaisten puolijohdekomponenttien tuotannossa. Koska Suomessa ja Euroopassa on vahvaa ALD-osaamista, Chipmetrics voidaan tunnistaa tärkeäksi tulevaisuuden puolijohdeteknologioiden mahdollistajaksi, joka edistää Euroopan puolijohdeteollisuutta. Odotan innolla, että voin osaltani myötävaikuttaa Chipmetricsin tuleviin saavutuksiin,” Satu Lipponen jatkaa.

Näiden uusien nimitysten lisäksi aiempi hallituksen jäsen Kaj Hagros (Redstone.vc) on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Kajn pitkäaikainen sijoittajatausta ja johtajuus auttavat ohjaamaan Chipmetricsiä kohti strategisia tavoitteita ja kasvua.

Uusien hallituksen jäsenten lisäksi siemenkierroksen sijoittajat, HTGF, OCCIDENT ja Innovestorin sijoitusjohtajat, toimivat myös aktiivisina hallituksen tarkkailijoina. Lisäksi Chipmetricsin toinen perustaja ja teknologiajohtaja Feng Gao jatkaa hallituksen jäsenenä.

Mikko Utriainen, joka aiemmin toimi sekä hallituksen puheenjohtajana että toimitusjohtajana, keskittyy nyt pelkästään toimitusjohtajan rooliinsa. Mikon siirtymä vahvistaa yhtiön johdon resurssointia, ja kykyä viedä Chipmetrics seuraavan kasvuvaiheensa läpi.

Chipmetrics on sitoutunut edistämään puolijohdeteollisuuden metrologiaratkaisuja, ja nämä strategiset nimitykset ovat osa yhtiön omistautumista johtoryhmän kehittämiseen ja siten viemään yhtiötä kohti kasvua.

Tietoa Chipmetricsistä

Chipmetrics Oy kehittää ja toimittaa metrologiaratkaisuja puolijohdeteollisuuden valmistusprosesseihin, keskittyen innovatiivisiin metrologiasiruihin ja ALD-mittauspalveluihin. Sen päätuote on PillarHall®-metrologiasiru, joka mahdollistaa nopean ohuen kalvon prosessikonformaalisuuden mittauksen. Vuonna 2019 perustetun yhtiön pääkonttori sijaitsee Joensuussa, Suomessa, ja sillä on työntekijöitä ja myyntikumppaneita Taiwanissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, USA:ssa ja Saksassa.

Lisätietoja saat osoitteesta: www.chipmetrics.com

Lehdistökontakti:

Chipmetrics

[email protected]

+358 10 348 1344

Liitteenä oleva kuva:

Chipmetricsin hallituksen jäsenet: Ylävasen: Satu Lipponen, Yläoikea: Kaj Hagros, Alavasen: Feng Gao, Alaoikea: Jukka Nieminen

Post Views: 61